21 Nguyên Tắc Tăng Trưởng Lợi Nhuận: Nguyên Tắc 14

NGUYÊN TẮC 14: TÌM VÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI SẢN ẨN CỦA BẠN Có rất nhiều tài sản ẩn trong công ty mà bạn chưa tận dụng. Các tài sản đó có thể là rõ ràng và thậm chí đôi khi trừu tượng. Tuy nhiên, khi bạn nhận ra các tài sản ẩn này, bạn…

NGUYÊN TẮC 14:

TÌM VÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI SẢN ẨN CỦA BẠN

21 nguyên tắc gia tăng lợi nhuận

Có rất nhiều tài sản ẩn trong công ty mà bạn chưa tận dụng. Các tài sản đó có

thể là rõ ràng và thậm chí đôi khi trừu tượng. Tuy nhiên, khi bạn nhận ra các

tài sản ẩn này, bạn sẽ có được lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngồi xuống và liệt kê cẩn thận những tài sản và tiêu sản công ty bạn có. Sau đó,

tìm cách xác định ai quan tâm đến mua tài sản của bạn thông qua hợp tác hoặc

nhượng quyền. Tiếp theo, tìm xem ai là người muốn làm việc để giảm khoản nợ.

Sau đó đưa danh sách này cho đồng nghiệp và cho họ làm cùng quy trình này

với danh sách của bạn. Thông thường họ sẽ nhìn vấn đề khác với bạn bởi vì họ

có nhu cầu và khát vọng hoàn toàn khác bạn.

Lập danh sách những người bạn và đồng nghiệp cần thiết để phát triển kế

hoạch cho mỗi tài sản và tiêu sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nơi Internet Marketing dành riêng cho bạn

Success Oceans Uni là nơi đào tạo hơn 1000 Marketer giỏi chỉ trong vòng 1 tháng. Nhận lời mời tham gia ngay.

Nhận lời mời
Success Oceans

"Chúng Tôi Tin Sản Phẩm & Marketing Tốt Sẽ Chiến Thắng..."

(Bấm Để Xem Success Oceans Tin Vào Những Gì)

Bạn thích những nội dung này?

Tham gia cộng đồng cùng với hơn 128.467+ doanh nhân, người kinh doanh, người làm Marketing giống như bạn và nhận được bài học marketing hằng ngày từ chúng tôi để phát triển công việc kinh doanh của bạn...